Historie Sboru

V roce 1877 byl ve Světlé nad Sázavou založen sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH),který patřil mezi 152 sbory k tomuto datu evidované v království Českém.Službu členů SDH řešil Řád Sboru dobrovolných hasičů Světlá nad Sázavou a to ve 27 bodech,z nichž 1.bod obsahoval:"aby při vzniklých požárech lepší pořádek hašení a chránění bylo možno zachovati,utvořil se ve Světlé n/S. s přivolením slavné obecní rady sbor hasičský.Jeho údové na sebe berou povinnost v pádu ohně život i majetek obyvatelů města a vůkol ležících obcí vším možným způsobem hájiti a chrániti".

Prvním velitelem byl zvolen Václav Šmelzer (hostinský) a podvelitelem Jan Šemík (krejčí).Členy Výboru byli Karel Peluňka (panský kováš),Jan Šindelář (kamnář),Josef Banset (granátník a obchodník),Václav Bláha (truhlář), a Jan Chroustovský (pilař).Podle dochovaného výkazu z roku 1877 měl sbor v tomto roce 38 činných členů a dělili se na lezce,bourače,čerpače vody a stráž bezpečnosti.Pracovní oděv byl aktivním členům poskytován do bezplatného užívání až do roku 1886 s tím,že si na oděv skládali zálohu,která jim byla po nepřetržité 4-leté službě vrácena.

SDH od města dostal do vínku dřevěnou stříkačku a od pojišťovacího spolku dvoukolovou stříkačku.Dále vlastnil 4 hákové a 10 střešních žebříků,2 lana s kotvou,1 šplhací lano,1 plachtu pro seskoky.V rocem 1924 byl sbor doplněn o skupiánu samaritskou,prozatím složenou z mužů,protože ženy se stávaly členkami sboru až do roku 1926.Samaritánská služba plnila v období 2.světové války též úkoly civilní obrany obyvatelstva a dále zajišťovala také přepravu nemocných sanitním vozem SDH,a to i v noční době.Členové sboru tak dále vedle svého hlavního zeměstnání obětavě zajišťovali lékařskou pomoc i pohotovost při požárech a jiných naléhavých případech.

 

Sbor po roce 1989

V roce 1994 byla v plošném pokrytí jednotka SDH zařazena do kategorie JPO I (požární stanice není zřízena).HZS Havlíčkův Brod zapůjčil v roce 1997 požární automobil CAS 32 TATRA 148 a v roce 1998 požární automobil CAS 32 TATRA 815 který odkoupil od a.s. Sklo Bohemia.V této době měl již sbor 5 zásahových vozidel (3 CAS a 2 DA).V roce 1999 bylo 12 členů zařazeno do kategorie JPO II s výjezdem do 5 minut.Ostatní členové byli zařazeni do kategorie JPO III s výjezdem do 10 minut.První leden 2003 byl významný mezníkem SDH kdy byla zahájena činnost Požární stanice ve Světlé nad Sázavou a 7 ledna byla stanice slavnostně otevřena.15.12 byl požární stanici dodán z prostředků HZS nový cisternový automobil Cas 24 na podvozku MAN jehož hodnota byla necelých 6 200 000 kč.K 31.12.2003 na PS slouží devět příslušníků ve směnách 1+2. V jejím hasebním obvodu je podle poplachového plánu HZS kraje Vysočina 120 obcí a místních částí. Z požární techniky má jednu CAS 32 T815,novou CAS 24 MAN, a veliteský autobil OPEL Frontera.JSDH  má CAS 32 T148 a DA Fiat Ducato

Vyhledávání

Copyright © 2009 Pavel Buňat